inleiding

AldMat (samenvoeging van Aldfaer Materiaal) is een Windows (van XP - 10) programma waarmee, de niet gekoppelde bestanden in Aldfaer t/m versie 6.2 te vinden zijn.

probleem

In Aldfaer is het mogelijk bestanden, zoals foto's, aktes en andere docmenten, aan een persoon te koppelen, als een zichtbare aanvulling en als documentatie. In de regel staan deze bestanden in de map Materiaal, al dan niet netjes geordend op alfabet of hoe dan ook.
Als er veel bestanden zijn, raakt het overzicht kwijt en wordt het moeilijk te bepalen welk bestand nu wel of niet gekoppeld is. Dientengevolge is het ook moeilijk om bestanden te koppelen aan een bepaald persoon vooral als het om veel verschillende documenten gaat.

oplossing

Met Aldfaer is het mogelijk een backup te maken, een VK of veiligheidskopie, genaamd. Bij de Aldfaer, t/m versie 6.2, instellingen staat de mogelijkheid aan te vinken of deze VK inclusief Materiaal dient te zijn of niet. Is inclusief aangevinkt, dan zal Aldfaer een VK maken met de aan personen gekoppelde bestanden.
En dát is nu precies wat we nodig hebben!
Nu kunnen we de bestanden in de materiaal-map vergelijken met de inhoud van de VK of veiligheidskopie en zien we welke bestanden er niet gekoppeld zijn.
En is het stuk makkelijker geworden om de ontbrekende of de nieuw toegevoegde bestanden te koppelen aan een persoon in Aldfaer.

extra

Sinds versie 1.4.1 is er meer mogelijk met een VK (veiligheidskopie) dan alleen maar de inhoud vergelijken met de materiaalmap, zie de tabs VK - sorteren etc en VK - uitpakken onder de hoofd-TAB Inhoud (VK) veiligheidkopie

  • sorteren en filteren van de inhoud;
  • bewaren als een tekst-bestand of als een csv-bestand;
  • terugzetten van bestanden naar een folder van eigen keuze of
  • naar de materiaalmap van Aldfaer.

opmerking

In de nieuwste versie van Aldfaer nr 7 is de mogelijkheid om een VK met materiaal te maken wegbezuinigd. Bedoeld of onbedoeld is dus de mogelijkheid om AldMat te gebruiken om zeep geholpen, helaas.

AldMat twee punt nul

Ondertussen ben ik bezig met AldMat 2.0, dwz een versie van AldMat die de niet gekoppelde bestanden in Aldfaer 7 traceert en op dezelfde eenvoudige manier koppelt als in versie 6.2

Verder een backup maakt van gekoppelde bestanden met de daarbij behorende stamboom, dus om in de termen van Aldaer 6.2 te spreken: een VK met materiaal.

preview